More stories about "Relationships"

Engineer and Tricycle Driver Show What True Love and Perseverance Mean

"Kung tanggalin ko 'yong hard hat ko. Siya, iwanan niya 'yong tricycle niya, same pa rin kami."